Výzkum nového léku na Alzheimerovu chorobu přinesl naději v léčbě tohoto neurodegenerativního onemocnění. Lék lecanemab, vyvinutý japonskou firmou Eisai a americkou společností Biogen, byl označen za přelomový po dokončení klinických testů. Výsledky studie ukázaly, že přípravek zpomaluje o 27 % úbytek kognitivních funkcí u pacientů, pokud je podáván v rané fázi nemoci.

Tento lék představuje významný průlom v léčbě Alzheimerovy choroby po dlouhém období neúspěšných pokusů. Výzkumníci z univerzity v Edinburghu, kteří se na laboratorním výzkumu podíleli, potvrdili, že pacienti léčení lecanemabem zpomalují ztrátu kognitivních schopností ve srovnání s placebem.

Klinická studie probíhala osmnáct měsíců a zahrnovala téměř 1800 pacientů. Kontrolní skupina dostávala placebo, zatímco testovaní pacienti podstupovali terapii lecanemabem, což je protilátková terapie odstraňující shluky bílkoviny beta-amyloid, která se hromadí v mozku lidí s Alzheimerovou chorobou.

Nicméně, jako u každého léku, i u lecanemabu se objevily vedlejší účinky. K nejčastějším patřily reakce na abnormality na magnetické rezonanci, včetně otoku mozku a krvácení do mozku. Marwan Sabbagh, autor studie a profesor na Barrow Neurological Institute, uvedl, že většina vedlejších účinků se týkala reakcí souvisejících s infuzí a bolestí hlavy, ale tyto nepříjemné jevy v průběhu několika měsíců odezněly.

Výzkum léčby Alzheimerovy choroby má stále dalekou cestu, ale objevy jako lecanemab představují naději pro miliony pacientů a jejich rodin po celém světě. Důležité je dále zkoumat a zlepšovat léčebné metody, aby bylo možné co nejlépe pomoci pacientům a zastavit postup této závažné nemoci.