Alzheimerova choroba

Degenerativní postižení mozku, způsobuje pokles kognitivních funkcí – myšlení, paměť, úsudek, orientace, atd. Tato choroba způsobuje nezvratné poškození mozku a bývá nejčastější příčinou demence. Nejčastěji postihuje lidi nad 65 let, ale není to pravidlem. Více….

Příznaky Alzheimerovy choroby

Ztráta paměti, špatná orientace, vady řeči, časté zapomínání každodenních věcí,  špatné úsudky, zmatenost. Více…

Demence

Mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni – častou příčinou demence je Alzheimerova choroba (v 50-60 % případů). Riziko demence představuje věk, částečně dědičnost a spoustu dalších faktorů. Dochází ke snížení kognitivních funkcí, což vede k dezorientaci, špatné paměti, porucha sociálního myšlení, emoční labilita, problém s řečí, neschopnost logického uvažování. U pokročilejších stavů může dojít ke stavům zmatenosti. Více…

Kognitivní funkce

Jinak řečeno poznávací funkce – je to oblast lidské psychiky, jejichž centra jsou uložené v různých částech mozku. Díky kognitivním funkcím může člověk vnímat věci kolem sebe, přemýšlet, reagovat, zvládat různé věci. Nejen paměť, ale i koncentrace, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací, orientace, posuzování, řešení problémů, plánování – to vše patří mezi kognitivní funkce. Kognitivní funkce je třeba trénovat pomocí her, multitasking úkolů, učení, aktivit, atd. Více….