Jinak řečeno poznávací funkce – je to oblast lidské psychiky, jejichž centra jsou uložené v různých částech mozku. Díky kognitivním funkcím může člověk vnímat věci kolem sebe, přemýšlet, reagovat, zvládat různé věci. Nejen paměť, ale i koncentrace, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací, orientace, posuzování, řešení problémů, plánování – to vše patří mezi kognitivní funkce. Kognitivní funkce je třeba trénovat pomocí her, multitasking úkolů, učení, aktivit, atd.

Základní kognitivní funkce

 • Paměť – je jedna z nejdůležitějších funkcí mozku. Díky paměti může člověk pracovat, učit se, uspokojit základní potřeby těla nebo vytvářet sociální vazby.
 • Exekutivní funkce – plánování, rozhodování, vůle
 • Řeč – schopnost vyjadřování a porozumění
 • Prostorová orientace – umožňuje vnímat šířku, výšku i hloubku v okolí. A umožňuje nám tak pohybovat se v prostoru a manipulovat s věcmi.
 • Pozornost – je významná hlavně pro efektivní práci. Jde o zaměření na určitou činnost po určitý časový úsek. Psychických nebo životním rozpoložením může být ovlivněna kvalita pozornosti.

Oslabení a změna těchto funkcí může být způsobena onemocněním mozku u všech věkových skupin.

 • Akutní – úrazem mozku, cévní mozkovou příhodou, infekcí mozku,…
 • Chronická – Alzheimerova nemoc, demence obecně, roztroušená skleróza,…

Techniky cvičení mozku

 • Mentální hry – posilují paměť zábavnou formou, zvyšují výkonnost mozku, jeho funkce a rychlost. Již za pár týdnů je možné zaznamenat zlepšení paměti jak krátkodobé, tak dlouhodobé.
 • Multitasking – metoda střídání činností podněcuje mozek změnou činnosti na jinou a zároveň se neunaví. Jsou povzbuzovány různé oblasti mozku. Tato metoda je doporučována používat co nejčastěji, poté budou výsledky efektivnější.
 • Učení – nejde o klasické biflování. Postačí vyhledávat nové informace na internetu, používat encyklopedie či odborné časopisy. Do této kategorie je možné zařadit i sledování vzdělávacích programů.
 • Hledání slov – dochází k rychlému zlepšení kognitivních funkcí, i když je tato metoda velmi nenáročná. Jedná se o slovní puzzle, křížovky, sudoku a podobné hry. Stačí se těmto aktivitám věnovat 15-20 minut denně.
 • Kreativní aktivity – v této kategorii si každý může najít své, jde o kreslení, kreativní psaní, ruční práce (vyšívání, pletení, origami,…)
 • Meditace – důležité je také mozek nechat odpočívat, například formou meditace, odpočinku alespoň na 10 minut každý den.
 • Drobné tréninkové aktivity – zde je možnost najít si jakoukoliv aktivitu, ve které procvičíte mozek, např. zapamatovat si telefonní číslo, nebo naučit se 10 nových anglických slovíček denně, různé kvízy,…

 

Na závěr vyzkoušejte vyluštit sudoku:

Návod: Do prázdných políček postupně doplňujte čísla od 1 do 9, tak aby se každé číslo nacházelo právě jeden krát v: každém řádku, každém sloupci a v každém zvýrazněném čtverci 3 x 3