CO TO JE DEMENCE?

Nemoc, která je velmi rozšířená. Ale ne každý jí vnímá jako nemoc a její příznaky chybně připisuje pouze stáří. To však vede k dalšímu rozvoji této psychické poruchy.

Syndrom demence je závažné duševní onemocnění, které postihuje nejčastěji lidi starší 60let. Postihuje mozek, který díky degenerativním změnám postupně ztrácí svoji kapacitu. V důsledku toho dochází ke snížení paměti, poznávacích a vyjadřovacích schopností nemocného. V pokročilém stádiu se pak dotyčný stává zcela závislý na pomoci druhých, jelikož nedokáže uspokojit základní životní potřeby jako například. hygiena, stravování či oblékání.

JAKÁ JE PŘÍČINA DEMENCE?

Demenci způsobuje hned několik chorob- Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, Huntingtonova nebo Pickova nemoc. Jednoznačně nejčastěji je ale tato nemoc způsobena Alzheimerovou chorobou neboli chronickému onemocnění nervové soustavy. Tato choroba je příčinou více než dvou třetin syndromu demence.

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY?

Dle stupně poškození mozku rozlišujeme 3 stádia demence. Příznaky nám pak napoví v jakém stádiu se nemocný přibližně nachází:

  • V lehkém stádiu nejčastěji selhává krátkodobá paměť(zapomnětlivost), nemocný se opakuje v hovoru, ptá se znovu na to samé, “zakládá” si předměty, zapomíná brát léky, dále dochází ke snížení poznávacích funkcí, problémy s orientací cizím prostředí, zhoršení “zdravého rozumu” (nemocný snadno podlehne cizímu názoru a nedokáže jej správně zhodnotit), objevují se problémy s koordinací těla.
  • Ve středním stádiu se nemocnému zhoršuje dlouhodobá paměť, která velmi ovlivňuje kvalitu celého života nemocného (nenajde cestu domu, zapomíná své povinnosti a zájmy), dochází ke výrazné změně osobnosti (nálada, názory, zájem, reakce na okolí), dále se zhoršuje časoprostorová orientace (jakákoliv změna je stresující či matoucí) a další kognitivní funkce mozku jako například abstraktní myšlení, rozpoznávací funkce či schopnost komunikace.
  • V těžkém stádiu již nemocný velmi často nepoznává své okolí, rodinu ani sám sebe, není schopen vydržet u nějaké aktivity (jídlo, četba, poslech), nezvládá se sám najíst, nedokáže se převléci, má problémy se základní hygienou a vyprazdňováním, stává se zcela závislý na pomoci druhých.

JAK PĚČOVAT O OSOBU S DEMENCÍ?

Demence je velmi rozšířená a počet pacientů trpících touto nemocí se neustále zvyšuje. V současnosti je na celém světě diagnostikováno více než 50 milionů případů. Případů bude ale podle odhadu neustále přibývat a je nutné, aby každý člověk byl schopen včas odhalit projevující se příznaky této nemoci u svých blízkých.

Nejčastějším problémem je, že většinu prvotních příznaků si nemocný sám nepřiznává a problémy zlehčuje či popírá. První krokem v péči by tedy měla být včasná lékařská diagnóza. V případě že zpozorujete některý z příznaků na svých blízkých, kteří si to odmítají přiznat je nutné získat co největší podporu všech osob z pacientova okolí aby uposlechl a včas se nechal odborně vyšetřit. Dále je nutná jeho vlastní spolupráce s lékařem a následně pak konzultace s blízkými osobami aby si mohl objektivně posoudit stav nemocného.

U osob s již diagnostikovaným syndromem demence jsou předepisovány různé typy léků, které zpomalují rozvoj. Neexistuje však žádný lék,který tuto nemoc definitivně léčí. Významnou roli však hraje dostatek sociálních a duševních aktivit při kterých, je mozek neustále stimulován. Tyto aktivity mohou pomoci jak při prevenci tak i pro zmírnění rozvoje demence. Je tedy důležité aby nemocný neosaměl a neuvízl ve stereotypu života. Styky s rodinou, přáteli ale i navazovaní nových kontaktů může pomoci. Příkladem muže být skupinový trénink mozku, kde dochází k poznávání nových osob, učení nových věcí pomocí různých logických, paměťových nebo pozornostních her.

 

Na závěr vyzkoušejte jednoduchý test: Chcete rozměnit tisícikorunu tak, abyste dostali nazpátek 1 stokorunu a zároveň co nejmenší počet bankovek bez mincí. Jaké to budou?

Měli by jste dojít k výsledku během pár sekund. Stejně rychle, by jste měli být schopni seřadit písmena K,E,Y,B,M podle abecedy. Ne? Tak málo stimulujete svuj mozek:-)