S radostí oznamujeme, že jsme nedávno předali dvě čističky vzduchu do Alzheimer Home v Praze v Libni. Díky vaší podpoře a finančním příspěvkům jsme mohli poskytnout prostředí plné čerstvého a kvalitního vzduchu pro ty, kdo to nejvíce potřebují.

Alzheimer Home je domovem pro mnoho nemocných s Alzheimerovou chorobou a demencí, a čistý vzduch je pro ně obzvláště důležitý. Naše čističky vzduchu pomohou minimalizovat výskyt plísní, bakterií a škodlivých látek ve vzduchu, což přispěje k jejich pohodě a zdraví.

Jsme vděční za vaši podporu a vstřícnost, díky nimž jsme mohli tento dar poskytnout. Vaše příspěvky skutečně mění životy a pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba.

Předání dvou čističek vzduchu NF Pokora