Sedm hodin je ideální množství spánku pro lidi ve středním věku a starší, přičemž příliš málo nebo příliš moc spánku je spojeno s horším kognitivním výkonem a duševním zdravím, tvrdí vědci z University of Cambridge a Fudan University.

 

Spánek hraje důležitou roli při umožňování kognitivních funkcí a udržování dobrého psychického zdraví. Pomáhá také udržovat mozek zdravý tím, že odstraňuje odpadní látky. Jak stárneme, často pozorujeme změny ve spánkových vzorcích, včetně potíží s usínáním, a udržením spánku a snížení množství a kvality spánku. Předpokládá se, že tyto poruchy spánku mohou přispívat k poklesu kognitivních funkcí a psychiatrickým poruchám u stárnoucí populace.

 

Vědci zkoumali údaje od 500 000 dospělých ve věku 38-73 let z Biobanky Spojeného království. Účastníci byli dotázání na jejich spánkový režim, duševní zdraví a pohodu a zúčastnili se řady kognitivních testů. Zobrazování mozku a genetická data byla k dispozici pro téměř 40 000 účastníků studie.

 

Analýzou těchto dat tým zjistil, že jak nedostatečné, tak nadměrné trvání spánku bylo spojeno se zhoršenou kognitivní výkonností, jako je rychlost zpracování, vizuální pozornost, paměť a schopnost řešit problémy. Sedm hodin spánku za noc bylo optimální množství spánku pro kognitivní výkon, ale také pro dobré duševní zdraví, přičemž lidé pociťovali více příznaků úzkosti a deprese a horší celkovou pohodu, pokud uvedli, že spí déle nebo kratší dobu.

 

Vědci tvrdí, že jedním z možných důvodů pro souvislost mezi nedostatečným spánkem a kognitivním poklesem může být narušení pomalého – “hlubokého” spánku. Ukázalo se, že narušení tohoto typu spánku á úzkou souvislost s konsolidací paměti a také s hromaděním amyloidu – klíčového proteinu, který, když se spatně složí, může způsobit “zamotání” v mozku charakteristické pro některé formy demence. Nedostatek spánku může navíc bránit schopnosti mozku zbavovat se toxinů.

 

Tým také našel souvislost mezi množstvím spánku a rozdíly ve struktuře oblastí mozku zapojených do kognitivního zpracování a paměti, opět s většími změnami spojenými s delším nebo méně než sedmi hodinami spánku.

Pro kognitivní výkon a dobré duševní zdraví a pohodu bylo také důležité mít konzistentní sedm hodin spánku každou noc bez přílišných výkyvů v délce. Přerušovaný spánek je spojen se zvýšeným zánětem, což ukazuje na náchylnost k onemocnění souvisejícím s věkem u starších lidí.

 

Vědci tvrdí, že zjištění naznačují, že nedostatečné nebo nadměrné trvání spánku může být rizikovým faktorem pro kognitivní pokles stárnutí. To je podpořeno předchozími studiemi, které uvedly souvislost mezi délkou spánku a rizikem rozvoje Alzheimerovy choroby a demence, u nichž je charakteristickým příznakem pokles kognitivních funkcí.

 

Dobrý spánek je důležitý ve všech fázích života, ale zejména s tím, jak stárneme. Hledání způsobů, jak zlepšit spánek u starších lidí může být zásadní pro udržení si dobrého duševního zdraví a pohody a zabránění poklesu kognitivních funkcí, zejména u pacientů s psychiatrickými poruchami a demencí.