V prosinci 11.12.2017 jsme jako Nadační fond POKORA vyrazili do Domova Seniorů ve Vysočanech –  navštívit zařízení, které se stará o seniory, stejně tak poskytuje zdravotní a sociální péči. Zařízení se specializuje na poskytování péče osobám, které kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují nepřetržitou péči, především pak věnují péči osobám trpícím demencí.

Právě proto jsme se rozhodli i po velmi milé a přátelské komunikaci s paní Větrovskou, zástupkyní ředitele, předat čističku vzduchu právě sem, aby mohla zkvalitnit životní prostřední pacientům  v tomto zařízení.

Dar Nadačního fondu Pokora v prosinci
Dar NF Pokora – Domov pro seniory Vysočany