Na jaře jsme zavítali tentokrát do MŠ Čtyřlístek v Mělníku, kam jsme darovali 1 kus čističky vzduchu. Školka poskytuje předškolní vzdělávání, prostřednictvím kterého předává dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Zaměřuje se především na jejich individualitu, rozvíjí jejich zdravé sebevědomí a sebejistotu, empatii a vzájemnou toleranci. Vede je ke zdravému životnímu stylu, pohybu a všestrannému rozvoji. To vše v úzké spolupráci s rodinou. Děkujeme Vám, že společně s námi pomáháte a tentokrát jsme zajistili čistší prostředí těm nejmenším.