V 13.října 2017 jsme navštívili jako Nadační fond Pokora včetně zástupkyně Zepter Domov pro seniory Chodov, kde jsme předali čističku vzduchu paní ředitelce Iloně Veselé a manažerce kvality péče Štěpánce Foučkové. Domov pro seniory Chodov nabízí své služby zejména klientům, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. O klienty domova pečuje tým kvalifikovaných pracovníků, který se snaží vytvořit domácí prostředí, respektovat vůli, důstojnost a soukromí každého člověka. Věříme, že i díky naší čističce vzduchu pomůžeme i my zkvalitnit životní prostředí všem pacientům. Děkujeme, že jste se společně s námi na tom podíleli.

Domov pro seniory Chodov
Domov pro seniory Chodov