Co je Alzheimerova choroba? Ve stručnosti: Závažné onemocnění mozku, které postihuje především starší populaci. Jejím následkem je úbytek mozkové hmoty a nezvratné změny na mozkových buňkách. Jak poznáte 1. Signály Alzheimerovy choroby čtěte zde, stejně tak jak se starat o člověka, který trpí Alzheimerem.

Alzheimerovo chorobou trpí na světě cca 40 milionů lidí. Ta poškozuje řídící paměť, myšlení a jazykové schopnosti, člověk je tedy v čím dál hlubším stádiu postupně odkázán na pomoc druhých. S tím jak populace stárne, přibývá i počet pacientů trpících Alzheimerovo chorobou. Dle dat České průmyslové zdravotní pojišťovny přibývá lidí, které postihuje Alzheimerova choroba stále více. Od roku 2014 přibylo v ČR o 27 % pacientů. Zároveň se zvýšily náklady na léčbu, a to za 3 roky o 37 %. Náklady, které ČPZP vydala za péči o pacienty, překročily loni částku 112 milionů Kč, 3 roky zpátky to bylo 82 milionů a v roce 2015 84,5 milionu.

Pro Alzheimerovu chorobu je velmi důležitá, stejně jako u jiných vážných onemocnění, její včasná diagnóza. Díky testům se dá odlišit tzv. mírná kognitivní porucha (má léčitelné příčiny – deprese, přepracování, stres). Díky včasné diagnóze získá pacient doporučení a léky, které zmírňují příznaky a mohou oddálit zhoršení demence.

Alzheimerova choroba