Jak pečovat o nemocného, kterému byla diagnostikována Alzheimerova nemoc?

Tato otázka patří mezi nejsložitější, protože každý jedinec s takovou diagnózou potřebuje individuální péči, která převážně záleží na stádiu nemoci. Postupem nemoci se péče o nemocného stává stále náročnější.

Základní kroky v péči o pacienta s Alzheimerovou chorobou, na které je třeba se připravit a naučit se:

  • Základním prvkem péče je KOMUNIKACE, tu přizpůsobit stavu, kterým nemocný právě prochází, protože se postupem času ztrácí v čase i v prostoru. Je třeba se naučit základní jednoduché oznamovací věty, které jsou pochopitelné. Impulsivní záměry nemocného, ať už jsou částečně logické nebo zcela nesmyslné je třeba umět rozmluvit jasnou a nenásilnou formou.
  • Zajistit BEZPEČNOST PRO ORIENTACI V INTERIÉRU I EXTERIÉRU – někdy je třeba přizpůsobit zařízení bytu, zahrady, dostatečné osvětlení, aby nedošlo k náhlému úrazu prostřednictvím ztráty mobility. To samé platí i o koupelně – dostatečně zabezpečená, osvícená, přizpůsobená možnosti pádu, protiskluzové podložky.
  • Je třeba dbát PRAVIDELNÉ STRAVOVÁNÍ, PITNÝ REŽIM, UŽÍVÁNÍ LÉKŮ
  • DOHLED: Rozhodně jej nenechávejte samotného v domácnosti v bezprostřední blízkosti nebezpečných elektrospotřebičů, jako je např. trouba, žehlička, apod.
  • PROJEKT BEZPEČNÝ NÁVRAT: náramek s telefonním číslem, který nosí lidé s demencí, Alzheimerovou chorobou, senilní lidé, kteří mají problém s prostorovou orientací či pamětí. Často se stává, že tací nedokážou nalézt cestu zpátky a zabloudí. Proto nemocní dostanou náramek s kódem, díky kterému jsou operátoři schopní člověka a jeho lokalitu identifikovat a podat informace příbuzným.

Péče o pacienta s Alzheimerovou chorobouV základních fázích nemoci se o nemocného převážně starají rodinní příslušníci. Je třeba vzít v úvahu, že postižený člověk potřebuje neustálý dohled a péči, což pro starajícího znamená být doma, mít nemocného na očích, starat se o něj, naučit se řádné komunikaci, apod. Práce je velmi fyzicky i psychicky náročná, často přináší různé negativní pocity, jako je vina, strach, nejistota, rezignace nebo agrese. V těžších stádiích nemoci je třeba vyhledat péči profesionálů. Věnujte pozornost výběru ideálního Alzheimer zařízení, které poskytne člověku profesionální péči,  kvalitní životní podmínky, stejně tak i odbornost a vzdělanost personálu.

Každý pacient, který touto nemocí trpí, má zákonný nárok, aby mu byla poskytována adekvátní péče hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění – hrazené max 3 hodiny denně – rozhodně se na tento nárok nezapomeňte informovat a využijte možnost příspěvků.

One thought on “Péče o pacienta s Alzheimerovou nemocí

Comments are closed.