Alzheimerova choroba patří mezi moderní strašáky lidstva. Přibývající věk nezastavíme a naše myšlení, paměť či úsudek postupem času ztrácí své funkce. Alzheimerova choroba postihuje mozek a postupem času vede až k demenci a neurodegenerativnímu postižení. V  rámci současného demografického vývoje se setkáváme s nárůstem pacientů bojující s touto chorobou. Současná medicína Alzheimerovu chorobu navíc nedovede účinně vyléčit. Boj s Alzheimerovou nemocí je náročný i v tom směru, že vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Alzheimerovou chorobou trpí v České republice až 150 000 lidí, a proto je potřeba podporovat její léčbu i péči o nemocné co největší měrou.

Historie Alzheimerovy choroby

Za objevením Alzheimerovy choroby stojí ten, po kterém se tato choroba dnes jmenuje. Alois Alzheimer byl německý psychiatr a neuropatolog. O psychiatrii a neuropatologii se začal zajímat při své praxi v psychiatrické léčebně ve Frankfurtu nad Mohanem. K jeho objevu mu výrazně pomohla i spolupráce s věhlasným neurologem Franzem Nisslem.

Alzheimerovu chorobu a změny v mozkové kůře Alois Alzheimer popsal poprvé v roce 1906. Jednalo se o psychicky narušenou pětapadesátiletou ženu, která na následky demence zemřela. Mozková kůra pacientky byla tenčí, než bylo obvyklé. Alois Alzheimer si všiml i abnormální struktury v mozkové kůře, které do té doby nebyly vůbec popsané. Od roku 1910 tyto poruchy mozku dostaly jméno po něm.  V té době se považovala nemoc ještě za vzácnou. Dnes jí trpí ve světě přes 35 milionů lidí. Jen v České republice to je kolem 140 000 pacientů.

Alzheimerovou chorobou trpí až 35 milionů lidí.
Alzheimerovou chorobou trpí až 35 milionů lidí.

Jak se projevuje Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba jde ruku v ruce s přibývajícím věkem. Z neznámého důvodu se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. roce u každého dvacátého a po 80. roce dokonce u každého pátého. Kromě věku se na rozvoji nemoci podílí obezita, vysoký cholesterol, cukrovka či dědičnost. Nic z toho ale s jistotou nelze říci, protože přesná příčina nemoci je zahalena tajemstvím a dodnes se neví.

Alzheimerova choroba přichází zpočátku pomalu a nenápadně. Člověk je občas dezorientovaný a zmatený, což se občas může přihodit každému. Pacienti ale postupně ztrácí paměť a právě těžké poruchy paměti by měly být první varováním, že je něco v nepořádku. Pokud něco ztrácí orientaci ve větší míře, přestává rozumět okolnímu prostředí a ztrácí schopnost se o sebe postarat, pak je již třeba začít jednat. Postupně se také objevují poruchy řeči. Jeden ze zákeřných příznaků Alzheimerovy choroby je změna osobnosti i chování. Vašeho blízkého totiž může Alzheimerova choroba poznamenat i vnitřně. Často se také objeví agresivní chování, sobectví či nevrlost, kterými nemocný dříve netrpěl. Alzheimerovu chorobu často doprovází i halucinace a bludy.


Léčba Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná. Zmírnit ji ale mohou některé léky a názory na ně se různí. Léky v léčbě Alzheimerovy choroby pomohou zejména v rané fázi nemoci a mohou pouze snížit příznaky této vážné nemoci. Pomoci můžeme ale i jinak, a to nefarmakologickými prostředky. Jedním z nich může být úprava prostředí, ve kterém se pacient nachází, například čističkami vzduchu či polohovacími postelemi. Jako další podpůrný prostředek může posloužit bazální stimulace, tedy individuální a všeobecně uznávaný přístup k nemocnému či další možnosti terapie, se kterými Vás seznámíme v jednom z dalších článků.

Prevence Alzheimerovy choroby

Proti nemoci je odolnější trénovaný mozek. Proto bychom neměli zapomínat trénovat paměť a myšlení nejrůznějším činnostmi, které mozek zaměstnají a rozproudí mozkovou činnost. Pomůže luštění křížovek, kvízy či tréninky paměti. Neměli bychom podceňovat ani výhody zdravého stravování. K lepšímu fungování mozku přispívá čerstvé ovoce, listová zelenina, dostatek vlákniny či rybí maso.