Dezorientace v prostoru Alzheimerova nemoc je nevyzpytatelný druh demence, který primárně postihuje starší lidi, ale není výjimkou, že se může objevit u lidí, kterým je pod 65 let. Kdy zbystřit, že něco není v pořádku a je třeba navštívit lékaře?

10 signálů, které není radno přehlížet:

  • Paměť – člověk opakovaně zapomíná běžné věci, co bylo např. k snídani/obědu/večeři, co dělal ráno, jestli si vzal léky, opakovaně se ptá na ty samé otázky, zapomíná významné události.
  • Řeč – věty přestávají dávat smysl, z počátku z vět vypadávají slova. Přemýšlení před sestavením věty, plynulost řeči pokulhává.
  • Dezorientace – celková dezorientace nejen v prostoru, ale i v čase. Např. při procházce parkem v blízkosti bydliště se ztratí. Neuvědomuje si, že byl ten den u lékaře.
  • Denní činnosti – udělá si kávu a zapomene na ní, odejde z domova a zapomene zamknout nebo nechá klíče v zámku, zapne troubu na vaření a zapomene vařit i vypnout troubu, pustí vodu a zapomene jí vypnout.
  • Uklízení / zakládání věcí na jiné místo – telefon v lednici, marmeláda v koupelně, květina v temné komoře
  • Úsudek – čím dál zhoršující se přemýšlení nad danou situací – např. vyrazí k lékaři v pyžamu, v restauraci zapomene zapomenout a odchází s ledovým klidem
  • Aktivita jedince – začíná převládat nechuť nad aktivitami, které dříve miloval. Velmi častý přechod z aktivního způsobu života na pasivní.
  • Změna chování – střídající se nálady jako počasí bez jediného důvodu.
  • Změna osobnosti – postupně se mění povaha člověka – je podezřívavý, plný úzkosti, pesimistický. V podstatě pozitivní vlastnosti se postupně stávají negativními.
  • Porucha myšlení – problémy s počítáním, neví, jak zaplatit na poště složenku (kterou posílal již několikrát), zapomene svoje vlastní telefonní číslo.

Pokud zpozorujete u svých blízkých nějaký z vyjmenovaných signálů, je třeba vyrazit s daným člověkem k praktickému lékaři, který vás pošle k odborníkovi. Lékař zhodnotí osobní i rodinnou anamnézu a provede testy kognitivních funkcí. Další postup dle postižení kognitivních funkcí určuje specialista na základě různě provedených testů. Čím dřív se přijde na Alzheimerovo nemoc, tím dřív lze zahájit léčbu. Nemoc je neléčitelná, ale její průběh lze léčit.