Nová studie podle lékařů přinesla zajímavé výsledky. Nový výzkum vědců z americké University of Washington tvrdí, že Alzheimerova choroba může mít několik typů. Tento poznatek by v budoucnu mohl vést k lepšímu zaměření léčby u jednotlivých pacientů, jelikož by se každý jednotlivý typ léčil specificky. Alzheimerova choroba je v současné době označována za neurodegenerativní onemocnění. Dochází při něm ke ztrátě nervových buněk v některých částech mozku, kvůli čemuž je nejčastější příčinou demence. Ta se projevuje výpadky paměti, ztrátou jazykových schopností či orientace v prostoru. Nová studie ovšem říká, že by mohla napomoct k lepším a zřetelnějším výsledkům při budoucím výzkumu choroby a testování léků. „Myslím, že i dobrý lék může selhat při klinickém hodnocení, protože ne všichni pacienti mají ten samý typ Alzheimerovy choroby,“ říká Shubhabrata Mukherjee, jeden z členů výzkumného týmu z Lékařské fakulty University of Washington.

Výzkumníci pracovali s více než 4000 pacienty v pozdním stádiu nemoci, které rozdělili do 6 skupin podle jejich kognitivních funkcí v době jejich diagnózy. Zaměřili se především na jejich paměť, exekutivní funkce, jazykové schopnosti a prostorovou orientaci. Výzkum rovněž ukázal, že důležitým faktorem může být genetická výbava. Prokázalo se totiž, že jedincům s alelou APOE E4 hrozí zvýšené riziko rozvinutí Alzheimerovy choroby, což naznačovaly již některé předchozí provedené studie. Limitem tohoto výzkumu je považován fakt, že všichni zkoumaní pacienti byli Evropané s dobrým vzděláním. Výsledky jsou přesto považovány za uspokojivé, protože přinesly dostatek poznatků, které umožňují konstatovat, že Alzheimerovu chorobu je možné rozdělit na více typů. „Dopady výzkumu jsou vzrušující,“ říká další z výzkumníků Paul Crane a dodává: „Našli jsme podstatné biologické rozdíly mezi jednotlivými skupinami pacientů s Alzheimerovou chorobou.“ Výzkum byl měl nadále pokračovat, jeho cílem bude zpřesnit diagnostiku nemoci a jednoho dne, doufejme, i léčbu.

Pomáhejte společně s námi starým, nemocným lidem zkvalitnit jejich životní prostředí – pošlete finanční dar na č.ú. 217862947/0600.

Finanční dary již pomohli těmto zařízením.