Začátkem prosince jsme vyrazili tentokrát do jižní části České republiky – do Českých Budějovic. Domov pro seniory Máj je příspěvkovou organizací zřízenou stututárním městem České Budějovice. Hlavní činností je poskytování pobytových a ambulantních služeb sociální péče, konkrétně domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, denní stacionář. Čistička vzduchu byla předána do velmi dobrých rukou a nyní může sloužit pro potřeby všech klientů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jejím předání jakýmkoliv finančním darem.

 

Předání čističky vzduchu
Předání čističky vzduchu