Není neobvyklé, že osoba s demencí v rezidenční péči říká, že by chtěla jít domů. Zde jsou některé způsoby, jak mohou rodinní příslušníci a primární pečovatelé přistupovat k obtížné otázce: “Co říct člověku s demencí v rezidenční péči, který chce jít domů?”

  • Vyvarujte se argumentů o tom, že jsou již “doma”

Pro osoby s demencí může termín “domů” popisovat něco víc než jen místo, ve kterém se v současné době nacházejí. Většinou, když člověk s demencí požádá o návrat domů, odkazuje spíše na pocit domova než na domov samotný.

Domov” může představovat vzpomínky na čas nebo místo, které byly pohodlné a bezpečné a kde se cítili uvolněně a šťastněji. Mohlo by to být také nedefinovatelné místo, které fyzicky neexistuje.

Zjistěte, kde je pro ně domov – možná to není to poslední místo, kde žili. Ale nějaké místo v jejich vzdálené minulosti. Povzbuzujte je, aby mluvili o tom, proč tam byli šťastní. Může vám to poskytnout představu o tom, kde by se mohli cítit lépe.

  • Ujistěte je o jejich bezpečí

Touha po návratu domů je pravděpodobně stejná touha, kterou bychom měli, kdybychom se ocitli na zvláštním a nerozumném místě.

Dejte dané osobě vědět, že je v bezpečí. Možná žijí někde jinde, než kde žili dříve a potřebují vědět, že je o ně postaráno.

  • Zkuste přesměrovat konverzaci

Prohlížení fotografií z minulosti dává osobám s demencí možnost vzpomenout si a zmírnit pocity úzkosti. Uchovávejte album fotografií. Nepokládejte však otázky zaměřené na fotografii nebo na minulost, místo toho se snažte dělat poznámky: “To vypadá jako strýc Fred. Babička mi vyprávěla o době, kdy … “Případně osobu můžete zabavit hudbou nebo jinými aktivitami, jako je například procházka.

  • Zjistěte, zda se cítí nešťastní nebo osamělí

Osoba s demencí může chtít “jít domů” kvůli pocitům úzkosti, nejistoty, deprese nebo strachu.

Je teď osoba s demencí šťastná nebo nešťastná? Pokud jsou nešťastní, pokuste se zjistit proč. Pokud vám to neumějí říci, možná zaměstnanec nebo jiný rezident bude vědět více.

  • Dělejte si poznámky, když žádají o návrat domů

Některé části dne mohou být horší než jiné. Co může být společným jmenovatelem v těchto chvílích? Zhoršuje se to v blízkosti jídelních časů (a pomůže snad i občerstvení)? Je to v době, kdy je prostředí hlučnější než obvykle?

Pokud vidíte vzorec, můžete podniknout kroky ke snížení nebo vyloučení některých spouštěčů.

Proto se snažíme pomáhat různým zařízením po celé České republice, které se starají o staré a nemocné pacienty, zkvalitňovat jim životní podmínky. Pacienti, kteří jsou vázání na lůžku, už se těžko projdou na čerstvém vzduchu projdou, proto jim dodáváme přenosnou čističku vzduchu, která jim nejen osvěží vzduch, ale zároveň i  při nemoci pomůže zlikvidovat viry a bakterie. Pomáhejte s námi.