Alzheimerova choroba je velmi zákeřné onemocnění, se kterým přichází demence a člověk je následně odkázán na pomoc druhých. V České republice je celkový počet pacientů s touto nemocí odhadován asi na 130 tisíc, přičemž v populaci nad 65 let jí trpí již každý stý člověk.

Ačkoliv stále probíhají výzkumy, stále se lékařům nepodařilo nalézt způsob, jak tuto nemoc zcela vyléčit. Momentálně tak existují pouze léky, které mohou její postup zpomalit. Lékaři tedy veřejnost nabádají k tomu, aby pomoc vyhledali ihned s příchodem prvních příznaků Alzheimerovy choroby.

Poznat příznaky Alzheimerovy choroby není lehké

Rozpoznat je ale není vůbec jednoduché. Zpravidla se objevují mezi 50. a 60. rokem života a jejich průběh je velmi pomalý. Doba, za kterou může nemoc dospět až do závěrečné fáze, může trvat dokonce až 20 let. Obecně platí, že nemoc více ohrožuje ženy než muže, a je to dáno hlavně tím, že se ženy dožívají vyššího věku.

Nejprve si ověřte, zda v příbuzenstvu nemáte někoho, u koho se již Alzheimerova choroba rozvinula. Velmi totiž záleží i na genetických predispozicích. Poznat první příznaky kolem 50. roku života může být velmi složité, protože člověk ještě žádné výraznější omezení nepociťuje. Lékaři ale varují, že čím dříve se člověk začne léčit, tím větší šanci má na plnohodnotný život.

Mezi hlavní příznaky patří zapomnětlivost, prohlubování problémů s učením a soustředění, náhlá dezorientace a také lehké poruchy řeči, mezi které patří například nepřirozené přestávky mezi slovy a také jejich opakování.

Alzheimerova choroba vás může zasáhnout snáze, pokud trpíte některou z následujících chorob. Jedná se vysoký krevní tlak, cukrovku, nadváhu, nemoci krevního oběhu, deprese,  dále nejrůznější poranění hlavy anebo například vlivem špatné výživy.

Příznaky Alzheimerovy choroby
Příznaky Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba má několik stádií

Samotná nemoc má několik stádií, nejprve se objevuje lehká demence, která se projeví obtížemi v dorozumívání, zapomínáním, dezorientací, obtížným rozhodováním, ztrátou zájmu nebo třeba záchvaty úzkosti.

Poté nastupuje střední stádium, ve kterém dochází k poruchám soudnosti, prohlubují se změny osobnosti, osoba je neschopná se o sebe dále postarat, může se toulat, trpět halucinacemi, stavy zmatenosti a také podezírat své blízké.

Poslední stádium se projevuje nerozpoznáním svých blízkých, nechápáním okolního dění, poruchami příjmu potravy, ztrátou souvislé řeči a tělesným i duševním chátráním.