NFL proteinZměna hladinu proteinu NfL v krvi a mozkomíšním moku, může být v budoucnu sledována jako jedna z diagnostických metod Alzheimerovy choroby. Víme, že Alzheimerova choroba začíná v mozku 10 nebo 20 let před vypuknutím jakýchkoli příznaků. Sledování hladiny NfL může sloužit jako pomocné hodnocení účinnosti léků. Německý vědec Mathias Jucker testoval 243 lidí s predispozicí k Alz. Chorobě a 162 lidí bez této predispozice. Lékaři zjistili, že přibližně 7 let před propuknutím nemoci se začala výrazně lišit hladina proteinu NfL u skupina lidi s predispozicí. Změny hladin NfL nejsou absolutním ukazatelem, jde pouze o doplněk, který napoví, jak rychle se choroba zhoršuje. Podle Jamese Pickerta z Velké Británie je měření hladiny NfL problematické z důvodu že ke zvýšení dojde např. roztroušené sklerózy nebo traumatickým změnám na mozku. Závěrem ale uzavírá, že jakýkoliv pokrok k přesnějšímu odhalení tohoto stavu je velkým krokem kupředu.

Terapie tedy musí začít 10 let a dříve, před tím než se začne snižovat hladina bílkovin v krvi.

Pomáhejte společně s námi starším lidem zkvalitnit životní prostředí