Každé celospolečenské téma, které si zaslouží debatu napříč společností, se připomíná důležitým datem. Nejinak tomu je i u Alzheimerovy choroby, která se celosvětově připomíná 21. září Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby. Tato příležitost každoročně umožňuje, aby se Alzheimerova choroba dostala šíře do povědomí veřejnosti a znovu se aktivně připomněla rizika a obavy, které s sebou toto degenerativní onemocnění mozku přináší. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby tento rok následoval Týden paměti 2016. V tomto týdnu měli laici i odborníci možnost dozvědět se informace o této formě demence na četných přednáškách probíhajících po celé České republice.

Alzheimerova choroba Týden paměti
Týden paměti

21. září stanovila Mezinárodní alzheimerovská asociace (Alzheimer’s Disease International) již od roku 1994. O tři roky později se k tomu význačnému datu připojila i Česká republika a zejména Česká alzheimerovská společnost (ČALS). Tato forma stařecké demence byla poprvé oficiálně pojmenována až na začátku 20. století v roce 1907. Proto není divu, že se Alzheimerova choroba začala připomínat až relativně nedávno – od začátku výzkumu Alzheimerovy choroby neuplynulo moc času. Ostatně, její kompletní příznaky jsou stále zahaleny tajemstvím.

Týden okolo 21. září tak každoročně patří akcím a přednáškám, kdy se aktivně upozorňuje na problematiku Alzheimerovy choroby. V letošním roce se do Týdnu paměti jako tradičně zapojil například Český rozhlas, v jehož centru jste si mohli otestovat paměť formou interaktivních testů. Na Alzheimerovu chorobu upozorňují i benefiční Koncerty pro vážku. Řada kontaktních center ČALS se dále v Týdnu paměti aktivně podílí na tom, aby si veřejnost připomněla Alzheimerovu chorobu, její prevenci, ale i příznaky. Tím může být například ztráta paměti, porucha koordinace či zmatenost.