Alzheimerovo chorobou trpí více ženyNa celém světě trpí Alzheimerovo chorobou cca 50 milionů lidí a toto číslo se radikálně zvyšuje. Dle odhadů se předpokládá, že do roku 2030 se číslo vystoupá na 75 milionů lidí a do roku 2050 jich bude dokonce cca 132 milionů.

Právě ženy postihuje tato choroba mnohem častěji než muže.

Mezinárodní publikovaná fakta:

  • V Austrálii téměř 2/3 úmrtí související s demencí tvořily ženy,
  • V USA 2/3 lidí, kteří trpí demencí, jsou taktéž ženy.
  • U žen ve věku nad 60 let je 2x pravděpodobnější výskyt Alzheimerovy choroby než rakoviny prsu (právě tento druh rakoviny zůstává hlavní příčinou úmrtí žen ve Velké Británii ve věku 35-49 let).

Velký rozdíl procentuálního onemocnění mezi muži a ženami tvoří věk! Čím je člověk starší, tím je pravděpodobnější, že se začnou u něj vyskytovat příznaky Alzheimerovy choroby. Vzhledem k tomu, že ženy žijí déle jak muži, je procento výskytu demence u žen zákonitě vyšší. Výzkum v Anglii zveřejnil výsledky 2 hlavních studií kognitivních funkcí a stárnutí (CFAS) – které potvrzují, že v posledních 20 letech došlo k poklesu nových případů demence v Anglii o 20 % – způsobeno především poklesem výskytu u mužů straších 65 let.  Odborníci tvrdí, že jedním z hlavních faktorů mohou být zdravotní kampaně zaměřené na srdeční onemocnění a kouření. Tyto jsou rizikovými faktory Alzheimerovy choroby. Vzhledem k tomu, že muže postihují srdeční choroby v nižším věku než ženy, stejně tak kouří více než ženy, pomáhají právě tyto zdravotní kampaně více mužům.

 

Dalším rozdílem mezi muži a ženami je vývoj deprese. Ženy jsou náchylnější k depresím – právě depresivní nálada je spojená s nástupem Alzheimerovy choroby. Ženy jsou negativně ovlivňovány chirurgickými menopauzami nebo komplikacemi v těhotenství – tyto faktory jsou velmi zátěžové na psychiku jedince. Péče o děti, výchova, vedení domácnosti, to vše může zvýšit rozvoj demence. Některé výzkumy ukázaly, že být pečovatelem je samo o sobě rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby. Ženy mají všeobecně více starostí než muži, nejen se zabezpečením funkční domácnosti, ale správnou výchovou dětí, zatímco muži spíše trápí finanční zabezpečení rodiny. Tyto deprese pak ústí v nedostatek spánku, který se projevuje nejen na našem zdraví, ale zároveň ovlivňuje i vývoj a poškození kognitivních funkcí. Ženské a mužské role by měly být vyrovnané tak, aby nedocházelo k zásadním rozdílům v rozdělení rolí v domácnosti.

Veškerá literatura charakterizuje Alzheimerovu nemoc jako jednu, ne jako symptomy zvlášť u mužů u žen. Na základě těchto studií rozdílného vývoje u žen a mužů se mohou navrhnout nové hypotézy a zjistit nové způsoby, jak individuálně zlepšit léčbu pacientů. Vědci doufají, že nové výzkumy na základě rozdělení pohlaví jim pomohou vyvinout účinnější léčbu pro pacienty.