30. července jsme opět předali další čističku vzduchu do zařízení Domov Alzheimer v Roztokách u Prahy paní ředitelce. V minulosti od nás zařízení již 1 čističku vzduchu získalo a byli s ní velice spokojení. Proto jsme moc rádi, když můžeme opět zkvalitnit životní prostředí pacientům s Alzheimerovo chorobou. Děkujeme všem, kteří se s námi jakkoliv podíleli na tomto daru.

Předání čističky