Alzheimerova choroba vyčerpává nejen pacienta samotného, ale i jeho nejbližší, kteří se o něj starají. Pacient s demencí ztrácí náhled nad tím, zda a jak je nemocný a většinou se brání všem změnám. U Alzheimerovy choroby také neexistuje jednotná léčba a vše je nutné posuzovat individuálně. Jak můžeme nemocnému pomoci a jaké možnosti se nám nabízejí?

Domácí péče o nemocného Alzheimerovou chorobou patří mezi důležité položky v boji proti této nemoci. Rodina nemocného odkáže nejlépe rozpoznat potřeby nemocného a naplnit je. Současně je ale velice náročná, a to zejména psychicky i časově.  Proto je dobré, pokud nám síly dojdou, obrátit se také na péči institucionální. I díky ní si můžeme rozšířit obzory a zapojit do domácí péče celou řadu podnětů a nápadů. Odborníci nám také snáze pomohou s řešením složitých situací a problémů, se kterými bychom si jinak marně lámali hlavu.

Dbejte na bezpečné domácí prostředí

Osoba trpící Alzheimerovou chorobou potřebuje soustavnou pozornost. Člověk s Alzheimerovou chorobou již nemůže řídit auto. To často není proveditelné, tak bychom se měli zaměřit na bezpečnou domácnost. Nebezpečné čisticí prostředky, zápalky či léky nemůžou být v dosahu nemocného. Odstranit byste měli z dosahu pacienta nebezpečné předměty jako klouzavé koberce, vratké židle či ostré hrany.

Aniž by nemocný chtěl, často může přemístit různé předměty na neznámé místo a zapomenout, že tam jsou. V dosahu nemocného by neměly být ani zapojené spotřebiče jako zapnutá trouba či žehlička. Pacient s Alzheimerovou nemocí často nemá přehled nad léky, které má užívat. To samé platí i o příjmu potravy a tekutin. Často má nemocný Alzheimerovou chorobou zkreslené představy o tom, co během dne snědl. Proto bychom měli pravidelně kontrolovat, jaké léky si již nemocný vzal a kolik toho snědl a vypil za celý den.

Péče o pacienta s Alzheimerovo chorobou
Jak doma pečovat o pacienta s Alzheimerovou chorobou

Pomůcky v komunikaci u pacienta s Alzheimerovou chorobou

Nepřesvědčujte nemocného, že nemá pravdu a že to nemá cenu. Je důležité naučit se komunikaci s nemocným. Místo tázacích vět, které by mohly u člověka s Alzheimerovou chorobou vzbudit negativní pocity, používejte spíše oznamovací věty jako „Máš jídlo na stole“ místo „Nemáš hlad?“
Nemocní Alzheimerovou chorobou často nedokážou poznat rozdíl mezi přítomností a budoucností. Následkem toho často postrádají například již zesnulou osobu. Vhodné je v tomto momentu říci „milosrdnou lež,“ například, že je daná osoba na dovolené či v práci. Zatvrzelé přesvědčováním o opaku vede k velkému stresu nejenom u nemocného, ale především u vás samotných. Současně bychom ale měli podporovat pacienta v samostatnosti. Užitečnou pomůckou mohou být lístečky s důležitými telefonními čísly či různé návody, jak co udělat.

Komunikujte v první řadě ohleduplně

Snažte se k blízkému člověku přistupovat k jako sobě rovnému a komunikujte s ním vždy podle vašeho nejlepšího smýšlení, i když to někdy může být extrémně náročné. Nemocný Alzheimerovou chorobu netuší, čím byl, kdo jste vy a jestli má nějaké děti. Cítí emoce kolem sebe a často je napodobuje. Pokud není zrovna ve vlastním světě, na úsměv vám odpoví úsměvem a na pláč naopak úzkostí a slzami. Hrajte hry, zpívejte a hlavně na něj mluvte, i když vám evidentně nerozumí nebo neodpovídá. Užívejte jasné, jednoduché věty a nezapomínejte na svá gesta, která za vás mluví.

 

One thought on “Jak doma pečovat o pacienta s Alzheimerovou chorobou

Comments are closed.