V srpnu jsme vyrazili do Domova Důchodců Český Dub, kde pan ředitel Pochop převzal čističku vzduchu Zepter, která se dá využít ve všech prostorách zařízení. Právě Český Dub je zařízení, které je vedené jako Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory.  Poskytuje celoroční pobyt občanům v důchodovém věku. Snahou je pomáhat klientům a jejich rodinám překonat problémy spojené s vyšším věkem a horším zdravotním stavem. Posláním je udržení, v některých případech i zvýšení kvality života klientů a zajištění prožití konce života v důstojných podmínkách uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce. O klienty domova pečuje tým kvalifikovaných pracovníků, který se snaží vytvořit domácí prostředí, respektovat vůli, důstojnost a soukromí každého člověka. Věříme, že i díky naší čističce vzduchu pomůžeme i my zkvalitnit životní prostředí všem pacientům. Děkujeme, že jste se společně s námi na tom podíleli.