• Dva biochemisté objevili vazbu mezi proteinem nazývaným karboanhydráza a stárnutím v mozku a svalových buňkách myší.
  • Zatímco se nacházejí v raných stádiích vývoje, jejich výzkum by mohl vést k léčbě nemocí, jako je Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba.

SILNÝ PROTEIN KARBOANHYDRÁZA

Dle nové studie 2 biochemiků na Nottinghamské univerzitě by mohla být mitochondrie (membránové buněčné organely vyskytující se v eukaryotických buňkách – základní funkcí je produkce energie pro organizmus = stručně řečeno „elektrárna buněk) domovem  určitého proteinu, který je zodpovědný za stárnutí těla.

Dr. Lisa Chakrabartiová a PhD studentka Amelia Pollardová zkoumali mozkové a svalové buňky mladých myší, stejně tak myší středního věku a poznamenali, že ve starších myších byly nalezeny vysoké hladiny bílkoviny nazývané karboanhydráza. Vysoká koncentrace karbonanhydrázy se odráží také ve vzorcích mladých mozků, kteří trpí včasnou degenerací, což naznačuje, že zvýšená koncentrace proteinu může být spojena se stárnutím.

Pro další testování teorie vědci krmili uhličitanovou anhydrázou drobné nematodové červy a zjistili, že se jejich životnost také zkrátila.

Důvody k dalšímu výzkumu

Stárnutí a degenerace buněk

Vědomí toho, že karbonová anhydráza má tento účinek, by nám mohla pomoci otevřít vrátka budoucí léčbě, která zpomalí celkové stárnutí nebo zmírní takové neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

“To nám dává velmi slibný začátek při vyvíjení toho, jak nejlépe zamíříme na tento protein v mitochondriích, abychom zpomalovali účinky stárnutí v těle a zároveň omezili další nežádoucí vedlejší účinky na tělo,” řekl Chakrabarti. “Mohl by potenciálně nabídnout významnou novou cestu jak v boji s degenerativními nemocemi, tak ve všeobecném dopadu stárnutí na tělo.”

I když práce Chakrabartiho a Pollarda je slibná, jsme stále dost daleko od úplného pochopení příčin buněčné degenerace. Čeká na nás velký skok od myší k lidem, takže další testování bude třeba provést co nejhlouběji, aby jejich výzkum mohl být aplikován na lidské subjekty.