V lednu 2022 jsme předali 2 ks čističek vzduchu do DS Ledax Vysoké Mýto. Cílem domova seniorů je respektování standardů kvality sociálních služeb a záruka kvality a profesionality těchto poskytovaných služeb. Děkujeme všem, kteří osobně nebo zasláním finanční částky na náš veřejný účet přispěli k nákupu 2 zařízení, která budou zkvalitňovat životní standard seniorů.
Předání čističky Vysoké Mýto