V říjnu předal Nadační fond POKORA čističku vzduchu do Domova seniorů Jankov. Jedná se o zařízení, které poskytuje zdravotní a sociální služby, podporuje soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením pro umožnění plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Moc děkujeme všem za pomoc, díky které jsme mohli umístit další čističku vzduchu pro potřebné klienty. A teď více než kdy jindy díky COVID pomáháme čistit vzduch od prachu, zplodin, bacilů a virů té nejpostiženější skupině. Ještě jednou všem moc děkujeme.

Čistička vzduchu v Domově seniorů Jankov