V říjnu předal Nadační fond POKORA ještě jednu čističku vzduchu do Domova seniorů Jankov. Jedná se o zařízení, které poskytuje zdravotní a sociální služby, podporuje soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením pro umožnění plnohodnotného, aktivního a důstojného života.