Všem moc děkujeme za vaše finanční dary a příspěvky do finanční sbírky, díky jimž jsme mohli zakoupit další čističku vzduchu a věnovat jí do Domova seniorů Jankov. Díky čističce pomáháme zkvalitnit vzduch ve společných prostorech, stejně jako jí umístit indiviuálně na pokoj těm, kteří již mají horší mobilitu a nedostanou se na čerstvý vzduch. Čistička vzduchu nejen čistí vzduch od klasických nečistot, ale také zabíjí viry a bakterie ve vzduchu, díky čemuž senioři opravdu dýchají čistý vzduch, který je potřeba pro zdravou funkci mozku. DĚKUJEME :)

Předání čističky vzduchu