Není žádnou novinkou, že cvičení je velmi prospěšné jak pro naše tělo tak i pro duši. Věděli jste ale, že pravidelné cvičení napomáhá snížit rozvoj Alzheimerovy choroby?

Při Alzheimrově chorobě dochází k postupnému smršťování části mozku zvané Hippocamus, ve které se nachází paměť. Podle studie z UT Southwestern Medical Center může pravidelné cvičení výrazně zmírnit projevy u starších jedinců, kteří jsou touto chorobou postiženi. 

Pro testování studie bylo vybráno 70 lidí starších 55 let s mírným kongitivním postižením. Ti byli rozděleni do dvou skupin a měli po dobu jednoho roku praktikovat aerobní cvičení nebo různé protahovací cviky čtyřikrát až pětkrát týdně půl hodiny.

Obě skupiny prokázaly podobně pozitivní výsledky v kongitivních testech, avšak největší rozdíl byl zaznamenán v mozkových skenech u skupiny cvičící aerobik. Ti vykazovali pokles smršťování Hippocamu a u jedinců se nepotvrdil další rozvoj choroby. Zároveň cvičení vedlo ke zlepšení paměti a pozornosti. Studie ukazuje, že pravidelné cvičení udržuje integritu bílé hmoty mozkové, která má v sobě miliardy nervových vláken a je spojena se schopností organizovat, plánovat a plnit úkoly. Je nutné zdůraznit, že pozitivní výsledky byli znatelné u obou skupin, což naznačuje příznivé účinky jakéhokoliv druhu cvičení. 

Pravidelné cvičení již ve středním věku slouží i jako prevence proti této chorobě. To potvrdila další studie, která se zaměřila na více než 2 000 mužů a sledovala je v průběhu 35 let. Konkrétně sledovala faktory jako jsou pravidelné cvičení, nekuřáctví, nízký příjem alkoholu, zdravá tělesná hmotnost a zdravá strava, přičemž nejlepších výsledků dosahovalo právě pravidelné cvičení, které mělo za důsledek snížení rizika Alzheimerovy choroby až o 45 procent. Zároveň jedinci, kteří splňovali více než čtyři ze sledovaných faktorů vykazovali dokonce až o 60 procent menší pravděpodobnost výskytu této choroby.

Ačkoliv je nutné provést ještě mnoho dalších studií, aby bylo možné určit tu nejúčinnější formu cvičení pro boj s touto zákeřnou chorobou, už teď je více než jasné jak velké pozitivní účinky sebou pravidelné cvičení, jakéhokoliv druhu, přináší.