Další čističku vzduchu získal Domov seniorů Nové Strášecí ve Středočeském kraji, kam jsme se vydali s týmem NF Pokora v půjce října. Jedná se o domov seniorů, ale zároveň domov se zvláštním režimem a jeho cílem je poskytovat bežný a hodnotný život seniorůmpodle jejich zvyklostí. Domov se stará nejen o seniory, ale zároveň poskytuje pomoc nemocným s těžkou formou demence s doporučením a strategií České alzheimerovské společnosti. V roce 2018 získal domov certifikát kvality od České Alzheimerovské společnosti “Vážka”. Právě zde věříme, že se čistička vzduchu velmi osvědčí a pomůže zkvalitnit životní prostředí všem, kteří v Domově seniorů Nové Strášecí žijí. Děkujeme všem za příspěvky, díky Vám jsme mohli udělat radost dalšímu zařízení a zároveň klientům.Předání čističky vzduchu Domov seniorů Nové Strášecí

One thought on “Říjnové předání čističky vzduchu

Comments are closed.