V říjnu 2019 se nám povedlo rozdat hned 2 čističky vzduchu, a to do Domova seniorů Nové Strášecí a do Senior Komplexu v Praze na Třebešíně. Komplex poskytuje služby pro seniory na velmi vysoké úrovni pro umožnění aktivního života a podpoření soběstačnosti na co nejdelší dobu. Komplex je domovem pro seniory, ale zároveň i domovem se zvláštním režimem, což znamená, že poskytuje sociální služby pro klienty s demencí, nejčastěji Alzheimerovo chorobou, která zahrnuje nepřetržitou sociální a zdravotní péči, lékařský dozor, stravování a volnočasové aktivity. Pevně doufáme, že právě tady se čistička vzduchu využije na maximum a pomůže klientům zlepšit životní úroveň.

Předání čističky vzduchu NF POKORA