Lidé jsou dnes izolovanější než dříve a izolace, jak může potvrdit mnoho pečovatelů vede k osamělosti. Díky nemoci Covid-19 jsou lidé více izolovaní a postrádají smysluplné vztahy. Nejpřekvapivější statistikou duševního zdraví je, že velké procento dospělých s duševním onemocněním nedostává pomoc, kterou potřebují.

 

Alzheimerova choroba je onemocnění mozku

Lidé s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou mohou mít podobné rysy jako lidé s duševním onemocněním. Alzheimerova choroba je však přesněji definována jako onemocnění mozku, konkrétně progresivní neurodegenerativní stav. Americká psychiatrická asociace popisuje mozkovou poruchu jako „skupinu symptomů, které vedou k poklesu mentální funkce natolik závažně, že narušuje každodenní život“.

Progrese různých fází Alzheimerovi choroby vede ke ztrátě paměti, která ovlivňuje schopnost člověka uvažovat, učit se a dělat zdravá rozhodnutí. Osoba s Alzheimerovou chorobou může ztratit schopnost efektivně komunikovat a nakonec se provádění jednoduchých  každodenních činností stává drtivou výzvou.

Alzheimerova choroba je léčitelná, ale ne vyléčitelná. Léčba Alzheimerovy choroby pomáhá zpomalit její devastující progresi a pomáhá zajistit kvalitu života ve více fázích onemocnění.

Demence ovlivňuje duševní i fyzické zdraví, ale není striktně definována jako duševní nemoc. Na rozdíl od duševních chorob je demence onemocnění, které postihuje především seniory. Duševní onemocnění není nediskriminační a může se vyskytnout v každém věku. Přesto, i když se liší od demence, každý třetí senior trpí duševní nemocí.

 

Čtení příznaků duševní choroby

Pokud vy nebo starší dospělý ve vaší péči vykazujete změny chování, které nesouvisejí s normálním procesem stárnutí, vyhledejte pomoc.

Některé příznaky spojené s demencí jsou podobné těm, které se objevují, když je přítomna duševní nemoc. Mezi příznaky duševní choroby může patřit bipolární porucha, schizofrenie, deprese nebo extrémní úzkost. Je důležité, aby byl diagnostikován zdravotnickým pracovníkem, který se specializuje na poruchy mozku, aby probral a rozdělil symptomy do správné diagnostické kategorie.

Navštivte svého praktického lékaře a vysvětlete příznaky, které pozorujete. Požádejte o doporučení neurologa, který diagnostikuje, zda vaše problémy pocházejí z demence nebo zda je přítomna duševní nemoc. Diagnóza je klíčem k léčbě.

 

Společným jmenovatelem

Popření a stigma jsou dva společné jmenovatele duševních chorob a demence. Každý z nich brání procesu hledání a přijímaní milovanou osobou, nebo jednotlivec, který popírá změny v sobě jen prodlouží nevyhnutelné.

Demence nezmizí, stejně jako duševní nemoc sama od sebe. Bez diagnostiky a léčby se vše zhorší.

Tento problém je třeba řešit ve velkém. Musí se přestat vnímat a léčit kognitivní poruchy jako malá špinavá tajemství, jako kostlivci ve skříních našich rodin.

V případě potřeby prosím vyhledejte pomoc a pomozte zvýšit povědomí o tomto problému.