Historie Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je dnes jedním z nejrozšířenějších neurodegenerativních onemocnění, postihujících miliony lidí po celém světě. Ačkoliv se o ní v současnosti hovoří poměrně často, její objevení a pochopení má za sebou dlouhou historii, která začala na počátku 20. století.

Kdo byl Alois Alzheimer?

Alois Alzheimer byl německý neurolog a psychiatr, který se narodil v roce 1864 a zemřel v roce 1915. Je považován za průkopníka v oboru psychiatrie díky svému výzkumu mozkových onemocnění. Většinu své kariéry strávil v německých městech jako jsou Frankfurt nad Mohanem a Mnichov.

V roce 1901 se ve Frankfurtu setkal s pacientkou Augustou Deterovou, která trpěla neobvyklými psychickými symptomy, včetně ztráty paměti, dezorientace a obtíží s komunikací. Alzheimer ji pečlivě sledoval až do její smrti v roce 1906. Po jejím úmrtí provedl pitvu jejího mozku a objevil dvě klíčové abnormality, které dnes považujeme za hlavní znaky Alzheimerovy choroby: plaky z beta-amyloidu a vláknité chomáčky z tau proteinu.

Jak poprvé identifikoval chorobu?

Alzheimerovy objevy, ač byly revoluční, byly v té době předmětem kontroverze. Někteří kolegové byli skeptičtí ohledně jeho nálezů a nevěřili, že identifikoval novou chorobu. V roce 1907 však publikoval své závěry, a postupem času byla jeho práce uznána. V roce 1910 byl termín “Alzheimerova choroba” poprvé použit německým psychiatrem Emilem Kraepelinem ve své učebnici psychiatrie, a od té doby se tento název ujal.

Jak se měnilo vnímání a diagnostikování Alzheimerovy choroby během let?

Během několika desetiletí po Alzheimerově objevu bylo vnímání a diagnostikování choroby stále ještě v plenkách. Většina lékařů považovala Alzheimerovu chorobu za vzácnou formu předčasné demence. Teprve v 70. a 80. letech 20. století začali vědci uznávat, že Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence u starších lidí.

Technologický pokrok v oblasti neurověd umožnil lépe zkoumat strukturu a funkci mozku, což vedlo k lepšímu pochopení Alzheimerovy choroby. V 80. letech byly vyvinuty první diagnostické kritéria, a v 90. letech byly na trh uvedeny první léky na léčbu symptomů choroby.

V posledních letech se výzkum zaměřil na možnost rané diagnostiky a prevence Alzheimerovy choroby. Díky moderním zobrazovacím technikám, jako je PET sken a MRI, a také pokročilým genetickým testům, můžeme nyní identifikovat osoby s vysokým rizikem vývoje Alzheimerovy choroby ještě před tím, než se objeví první symptomy.

Závěr

Historie Alzheimerovy choroby je příběhem objevů, kontroverzí a postupného pochopení jednoho z nejzáhadnějších onemocnění lidského mozku. Díky práci Aloise Alzheimera a mnoha dalších výzkumníků v oboru dnes lépe rozumíme tomuto devastujícímu onemocnění a hledáme způsoby, jak mu předcházet a léčit ho.