Předali jsme březnový dar: 26.3.2018 vyráží tým Nadačního fondu Pokora společně se zástupkyní Zepter do  dalšího zařízení předat čističku vzduchu. Námi vybrané zařízení – Domov Barbora Kutná Hora –  poskytuje služby osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám, které dosáhly věku 65 let. Služba je poskytována formou celoročního pobytu. Právě zde věříme, že čistička vzduchu zkvalitní prostředí pacientů Domova Barbora. Děkujeme, že jste se všichni s námi na tomto daru podíleli.

 

Předali jsme čističku vzduchu do Domova Barbora