Dne 5.2.2018 jsme s Nadačním fondem Pokora vyjeli do Hradce Králové navštívit SENIOR CENTRUM Hradec Králové a předat do rukou vedení zařízení čističku vzduchu. Posláním SENIOR CENTRA HK je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Čistička vzduchu určitě pomůže pacientům ve společných prostorech nebo se sníženou pohybovou mobilitou, nemocným k dýchání zdravého a čistého vzduchu.