Protože Alzheimerovo nemoc patří k nejzákeřnějším a dosud léčebně nevyřešeným nemocem, zkoumají jí vědci z celého světa. Nejaktuálnější studie, která vyšla v odborném časopise Nature, se zakládá na výsledcích vzorků 370 lidí. Jedná se o více jak 90% přesnost krevního testu, který byl použit k odhalení přítomnosti proteinu, který je spojován s demencí.

Obecná fakta k Alzheimerově chorobě v číslech:

  • Na světě trpí Alzheimerovou chorobou cca 50 milionů osob a v průběhu let tato čísla velmi rychle porostou.
  • V ČR trpí chorobou 150 tisíc pacientů a do roku 2050 se počítá se 120% nárůstem
  • Ročně platí pojišťovny miliardy na náklady péče o pacienty
  • Dosud neexistuje žádný lék

Nyní se ke zjištění amyloidního proteinu beta, který je úzce spojován s touto nemocí, používá vyšetření – rozbor mozkomíšního mozku.

Jaká jsou negativa této metody? Velmi nákladná procedura, Výsledek je zřejmý, až když propukne nemoc nebo je v pokročilém stádiu.

Alzheimer začíná odumíráním mozkových buněk, díky čemuž dochází k úpadku myšlení, paměti, úsudku, orientace, apod. Za hlavní příčinu jsou považovány usazeniny, které poškozují nervové buňky v mozkové tkáni.

Choroba začíná dřív, než se poprvé objeví typické symptomy této nemoci. Primární věcí k objevení účinného léku je dle vědců schopnost získat informace o vzniku nemoci v co nejranějším stádiu. Výzkum, který byl aktuálně prováděn, se zakládal na studii 252 Australanů a 121 Japonců ve věku 60-90 let.

Vedoucí výzkumu Kacuhiko Janagisawa (japonské centrum pro geriatrii a gerontologii) uvedl, že by byla potřeba mít k dispozici levný krevní test, díky kterému by farmaceutické firmy mohli získat soubor rizikových osob k testování navrhovaných léků.

Odborníci, kteří se nepodíleli na tomto výzkumu, jej hodnotí jako velmi významný pokrok, který je třeba potvrdit další studií. Větší vzorek lidí = výzkum změn v mozku, ke kterým pří této nemoci dochází. Cesta k tomu, abychom byli schopní identifikovat Alzheimerovo chorobu z krevního testu je ještě dlouhá, ale bude velmi významná.