V březnu jsme se rozhodli darovat další čističku vzduchu do Domova U Biřičky. Již v minulosti jsme domov navštívili a jednu čističku vzduchu tam darovali. Jsme rádi, že společně pomáháme potřebným. Děkujeme za Vaše příspěvky, má to smysl :)

Nadační fond Pokora v Domově U Biřičky