Zatímco občasné zapomenutí může být součástí normálního stárnutí, existují určité varovné signály, které mohou naznačovat přítomnost Alzheimerovy choroby. Na co si dát pozor a jaké příznaky nám naznačují, abychom zůstali na pozoru? U lidí s Alzheimerovou chorobou je běžné, že tyto příznaky u sebe nepozorují nebo si je nepřipouštějí, je ovšem dobré být informovaný také kvůli svému okolí a blízkým lidem. 

Jedním z nejvýraznějších příznaků je postupná ztráta krátkodobé paměti. Zapomenutí malých detailů je běžnou součástí každodenního života, ale pokud se stává pravidlem, že si nedokážete (nebo vaši blízcí) vzpomenout na nedávné události, konverzace nebo setkání, mohlo by to být varovným signálem.

Také potíže s plánováním a řešením problémů mohou signalizovat Alzheimerovu chorobu. Lidé postižení tímto onemocněním často bojují s následováním plánů, prací s čísly, nebo se mohou ztratit v komplikovanějších receptech při vaření. Tyto činnosti vyžadují určitou míru kognitivní pružnosti, která může být narušena právě touto zákeřnou chorobou.

Problémy s vykonáváním známých úkolů také patří mezi možné příznaky. Například jízda autem, ovládání domácích spotřebičů nebo příprava oblíbených jídel – činnosti, které byly kdysi snadné a rutinní, se mohou stát obtížnými a frustrujícími.

Jednou z dalších a častých obtíží je zmatenost ohledně času a místa. Lidé s Alzheimerovou chorobou mohou ztratit povědomí o datu, ročním období, nebo se mohou ztratit dokonce i v domácnosti, kde žijí mnoho let. 

Problémy s vizuálním vnímáním mohou rovněž naznačovat nástup této nemoci. Potíže se čtením, rozpoznáváním barev nebo odhadem vzdáleností jsou často spojeny s touto chorobou. Stejně tak se mohou objevit problémy s komunikací, jako je obtížnost najít správná slova, opakování vět nebo nesrozumitelná komunikace. 

Příznakem může být také ztráta schopnosti soudit nebo rozhodovat. Mohou nastat obtíže s finančním rozhodováním nebo s rozpoznáním, co je bezpečné. Často dochází k ústupu od sociálních aktivit. Lidé s Alzheimerovou chorobou mohou ztratit zájem o své oblíbené aktivity, hobby, nebo se stáhnout z interakce s ostatními.

Změny nálady a osobnosti jsou rovněž běžné. Podezřívavost, úzkost, deprese nebo agresivita mohou být příznaky progresivního poškozování mozkových buněk.

Pokud u sebe nebo u svých blízkých pozorujete některé z těchto příznaků, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnostika umožňuje lepší plánování a přístup k léčbě, která může zpomalit progresi onemocnění. Některé z těchto příznaků mohou být způsobeny jinými onemocněními nebo léky, proto je důležitá lékařská konzultace.

Život s Alzheimerovou chorobou není snadný, a proto pomáháme pacientům a jejich rodinám v boji s touto nemocí. Pomáhejte s námi prostřednictvím finačního daru a připojte se k našim dárcům. Všem moc děkujeme za jakoukoliv částku, protože i malé kroky znamenají velké změny. 

Příznaky Alzheimerovy choroby
Příznaky Alzheimerovy choroby