Z mnoha záhad kolem Alzheimerovy choroby je jedním z nejzajímavějších důvod, proč se tato choroba objeví více u žen než u mužů. Ve Spojených státech jsou téměř dvě třetiny z více než 6 milionů lidí žijících s Alzheimerovou chorobou – z toho asi 3,8 milionů jsou ženy.

Odhadované celoživotní riziko vzniku Alzheimerovy choroby u ženy ve věku 65 let je 1 ku 5.

 

Jelikož rakovina prsu je pro zdraví žen skutečným problémem, je u žen ve věku 60 let přibližně dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby po zbytek života, než v případě rozvinutí rakoviny prsu.

 

Existuje řada potenciálních biologických a sociálních důvodů, proč má více žen než mužů Alzheimerovu nebo jinou demenci. Převažuje názor, že tento nesoulad je způsoben skutečností, že ženy žijí v průměru déle než muži a vyšší věk je největším rizikovým faktorem pro Alzheimerovu chorobu. Vědci nyní zpochybňují, zda by riziko Alzheimerovy choroby mohlo být skutečně vyšší u žen v jakémkoli daném věku kvůli biologickým nebo genetickým změnám nebo rozdílům v životních zkušenostech.

 

Není jasné proč tato nerovnováha existuje. Dlouhověkost byla vysvětlením, protože věk je silným rizikovým faktorem pro Alzheimerovu chorobu. Vědci zkoumají více faktorů biologických, sociálních či genetických.

 

Biologické faktory

Pokud jde o biologické faktory, zobrazování mozku ukázalo, že toxický tau protein, charakteristický znak nemoci nalezené v mozku, se šíří rychleji a snadněji v ženském mozku a je více rozptýlen. Struktura tau sítí je u mužů a žen odlišná, přičemž ženy mají více „překlenovacích oblastí“, které spojují různé oblasti mozku. Tyto „překlenovací oblasti“ mohou být tím, co umožňuje tau rychlejší a snadnější šíření u žen a zrychluje rozvoj Alzheimerovy choroby.

 

Genetické faktory

Vědci z University of Miami zjistili, že existují specifické geny, které souvisejí s rizikem onemocnění podle pohlaví. To znamená, že určité geny mohou představovat riziko Alzheimerovy choroby pouze pro muže, zatímco jiné pouze pro ženy. Vědci na Stanfordské univerzit+, kteří studovali jedince s rizikovým genem pro Alzheimerovu chorobu známým jako ApoE-4, zjistili, že u žen, které mají kopii tohoto genu, je téměř 2x vyšší pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby než u žen bez rizikového genu. Muži kteří jsou nositeli tohoto genu, jsou vystaveni jen o něco vyššímu riziku než muži bez něj.

 

Sociální faktory

Diskutovalo se o tradiční roli žen v minulých generacích a o tom, jak to mohlo přispět k nepoměru mezi Alzheimerovou chorobou mezi pohlavími. Předchozí generace žen nedostaly stejný přístup ke vzdělání, zaměstnání a atletice jako muži.

Vzdělání je důležitým faktorem z hlediska rizika Alzheimerovy choroby. Je známo, že více vzdělání snižuje riziko Alzheimerovy choroby (koncept nazvaný „kognitivní rezerva“) a nižší vzdělání bylo nedávno identifikováno jako rizikový faktor pro Alzheimerovu chorobu v pozdějším věku.

Jedna další myšlenka je, že tradičně je rolí žen působit jako pečovatelka jak pro děti, tak pro seniory. Úroveň stresu, kterou mohou v důsledku toho zažít, by mohla ovlivnit úroveň jejich rizika.

 

Snižte riziko

Celkově vzato mohou tyto faktory ovlivňovat prevalenci Alzheimerovy choroby u žen. Abyste snížili riziko, dodržujte zdravý životní styl srdce a mozku. Strava, cvičení a péče o fyzické a duševní zdraví, spolu s klidným spánkem, společenských zapojením a zvykem celoživotního učení vám mohou pomoci žít co nejlépe.