Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence. Pomalu ničí paměť, myšlení a chování a nakonec schopnost vykonávat každodenní úkoly.

Při hledání léku se vědci dozvěděli více o genetických a environmentálních faktorech, které mohou zvýšit riziko vzniku pozdního nástupu Alzheimerovy choroby a související demence.

Ranný výzkum v roce 2017 se stal první studií v USA, která na základě údajů o lidech i zvířatech ukázala, že procesy stárnutí mozku zhoršené znečištěním ovzduší mohou zvýšit riziko demence.  Nejnovější studie ukazují, jak starší ženy, které žily v lokalitách s vysokou hladinou PM2,5 – jemné částice produkované vozidly a elektrárnami – utrpěly ztrátu paměti a zmenšení mozku podobné Alzheimerově chorobě, které nebylo vidět u žen žijících na čistém vzduchu.

Společně tato zjištění naznačují způsob, jak se vyhnout jednomu rizikovému faktoru pro Alzheimerovu chorobu – snížit expozici člověka PM2,5. Bohužel se o tomto snadněji mluví, než dělá.

PM2, také známý jako saze, se skládá z mikroskopických částic chemikálií, výfukových plynů z automobilu, kouře, prachu a jiných znečišťujících látek, které obsahuje vzduch. Odhaduje se, že jeden ze šesti Američanů žije v krajích s nezdravou úrovní znečištění částicemi.

Vědci zkoumali, zda může PM2,5 urychlit procesy stárnutí mozku v preklinické fázi – „tiché“ fázi onemocnění dříve, než se objeví příznaky Alzheimerovy choroby a související demence.

V první celonárodní studii založené na USA, která spojila expozici PM2,5  a kognitivní poruchu, publikovanou v roce 2017, zjistili, že u starších žen je téměř dvakrát větší pravděpodobnost vzniku klinicky významného kognitivního poškození, pokud by žily v místech, kde venkovní hladiny PM2,5 překračují standard Agentury pro ochranu životního prostředí USA, než kdyby tomu tak nebylo. Vědci pracovali se Studií paměti pro zdraví žen, která pozorně sledovala účastníky, a byli schopni vysvětlit další rizikové faktory demence, jako je kouření, nedostatek pohybu a hormonální terapie.

V nové studii vědci chtěli vidět, jak se mozky starších lidí mění, pokud se u nich v letech před začátkem Alzheimerovy choroby vyskytly různé úrovně PM2,5.

Zjistili, že u starších žen je pravděpodobnější podobné zmenšení mozku, jaké je pozorováno u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Když srovnávaly mozkové skeny starších žen z míst s vysokou hladinou PM2,5 a těmi s nízkou hladinou, zjistili, že riziko demence vzrostlo za pět let o 24%.

Vědci ve Španělsku nedávno zkoumali mozkové MRI skenování zdravých jedinců s rizikem Alzheimerovy choroby a také zjistili souvislost mezi expozicí znečištění ovzduší a sníženým objemem a tloušťkou v konkrétních oblastech mozku, o nichž je známo, že jsou Alzheimerovou chorobou ovlivněny.

Předpokládá se, že tichá fáze demence začíná desetiletí před projevy příznaků, zjištění nedávných studií vyvolávají obavy, že znečištění ovzduší během středního až raného života může být stejně nebo dokonce důležitější než expozice v pozdním věku.