1. Alzheimerova choroba x demence

Ač mnoho lidí používá tyto dva pojmy zaměnitelně, je mezi nimi rozdíl. Alzheimerova choroba je jedním z typů demence, kdežto termín demence označuje poruchy paměti, myšlení, uvažování i chování. Je pravdou, že právě Alzheimerova choroba je nejčastější typem demence, ale rozhodně ne jediným. Mezi další patří například demence s Lewyho tělísky nebo frontotemporální demence.

2. Alzheimerovou chorobou trpí především lidé starší 70 let 

I přesto, že nejznámějším rizikovým faktorem pro vznik této choroby je věk, je běžné, že se první příznaky objeví mnohem dříve, a to už i kolem 60. roku života. 

V ojedinělých případech může nemoc propuknout už od 30. roku, v takovém případě se mluví o Alzheimerově chorobě s časným nástupem. Počet takových případů je ale nízký a představuje zhruba 10 % lidí s chorobou. Brzké propuknutí choroby se také vyskytuje u jedinců s Downovým syndromem, kde jsou projevy časti už okolo 40. roku života. 

3. S přibývajícím věkem jsou symptomy Alzheimerovy choroby normální 

Určitá zapomnětlivost je s přibývajícím věkem poměrně běžnou záležitostí, ale například špatné rozpoznávání blízkých lidí a ztráta přehledu o času a místu není zcela v pořádku. 

Pokud jste si nejistí svým stavem nebo stavem vašich blízkých, vždy se raději poraďte se svým lékařem.

4. Pro lidi s Alzheimerovou chorobou neexistuje žádná léčba 

Ačkoliv v současné době zatím neexistuje lék, který by tuto chorobu léčil, vědecký pokrok a mnohé studie nám dávají do budoucna velkou naději. Už v dnešní době ale existují léky, které mohou pomoci k potlačení této zákeřné nemoci. Zároveň existují také strategie pro zvládání příznaků chování. 

5. Pokud často zapomínám, musí jít o Alzheimerovu chorobu

Ne všechny problémy se zapomnětlivostí musí nutně znamenat Alzheimerovu chorobu. Je sice pravda, že právě zapomínání patří mezi první příznaky nemoci, ale jak už jsme zmínili výše, určité zapomínání je s přibývajícím věkem poměrně normální a běžné. 

6. Alzheimerově chorobě lze předcházet

Ne tak úplně. Existují sice kroky, které pomohou ke snížení rizika vzniku onemocnění (zdravý životní styl, dostatek spánku,…). Prokázaný způsob, jak chorobě předejít, ale bohužel není. 

7. Pomocí domácího genetického testu zjistím, zda mám, či nemám Alzheimerovu chorobu

Pokud jste již někdy o těchto domácích genetických testech, rovnou na ně zapomeňte. Žádný genetický test nedokáže diagnostikovat tuto chorobu . V případě jakéhokoliv podezření na onemocnění se raději poraďte se svým lékařem. 

Tyto testy sice mohou identifikovat vzácné genetické varianty, které zvyšují riziko onemocnění, ale to neznamená, že se u vás choroba vyvine.

8. Nejsem vědec ani lékař, v boji proti chorobě nemohu pomoci 

Můžeme vás ujistit, že každý z nás se může podílet na pomoci v boji s Alzheimerovou chorobou. Ať už podporou pro vaše blízké trpícím tímto onemocněním, naučením se tipů pro komunikaci a vyhledáváním vhodných aktivit pro tyto lidi. 

Zároveň se můžete jako dobrovolník zapojit do studií a klinických testů. Pomoci můžete také finančním darem, ať už do veřejné sbírky, odkud putují darované peníze k nákupu čističek vzduchu, které jsou dále umisťované do Alzheimer center nebo domovů pro seniory, nebo jako finanční dar pro podporu našeho Nadačního fondu a změně k lepšímu. Za veškeré finanční dary moc děkujeme.