Podle studie zveřejněné v srpnovém vydání časopisu Journal of the American Geriatrics Society je možné, že léky zvané inhibitory cholinesteráz, které jsou běžně podávány pro potlačení příznaků Alzheimerovy choroby, způsobují významný úbytek na váze pacienta.

 

Inhibitory cholinesteráz mohou způsobit úbytky váhy
Inhibitory cholinesteráz mohou způsobit úbytky váhy

 

Studie hodnotila pacienty s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou ve věku nad 65 let, u kterých byla lékařem zvolena léčba pomocí inhibitorů cholinesteráz. Dr. Meera Sheffrinová zjistila, že téměř u třetiny (29 %) pacientů po roce užívání došlo k podstatnému váhovému úbytku. Výsledky studie ukázaly, že u pacientů, kteří se podrobili této léčbě, se vyskytuje mnohonásobně vyšší riziko klinicky významné ztráty tělesné hmotnosti v průběhu 12ti měsíců. Údaje naznačují, že úbytek hmotnosti může být nežádoucím účinkem této léčby, nicméně údaje nejsou zcela průkazné.

Vedoucí výzkumu Alzheimer’s Society James Pickett ve svém komentáři uvádí, že je důležité porovnat negativní účinky a přínosy, protože inhibitory cholinesteráz pomáhají lidem významně potlačit příznaky Alzheimerovy choroby. Vyjma jich totiž není účinnějších léků.

Dále uvádí, že nevysvětlitelný úbytek hmotnosti pacienta je vážný problém a lékaři musí být ostražití ohledně možných příčin. Na závěr svého komentáře uvádí, že je nutné aktivovat další mnohem rozsáhlejší studii, aby bylo možné ověřit zjištění o nežádoucích účincích.