Několik měsíců jsme jezdili po městech naší republiky a usilovně jsme se snažili šířit do povědomí široké veřejnosti informace o Alzheimerově chorobě a útrapách, které potkávají lidi trpící právě touto, zatím neporazitelnou nemocí. Překvapil nás nebývalý zájem a solidarita veřejnosti, díky které se nám podařilo shromáždit dostatek prostředků. Právě tyto prostředky jsme použili na nákup zařízení Therapy Air iOn, které jsme darovali do Domova pro seniory Zvonková v Praze 10.

 

Čistička vzduchu Therapy Air iOn značky Zepter
Čistička vzduchu Therapy Air iOn značky Zepter

 

Rozhodnutí pořídit právě toto zařízení se nerodilo vůbec jednoduše

Pro dar v této podobě jsme se rozhodovali na základě mnoha indicií, které se nám podařilo za dobu fungování našeho fondu získat. Máme možnost hovořit jak s pacienty, tak i s ošetřujícím personálem a samotnými provozovateli. Měli jsme na výběr z několika variant, ale nakonec jsme se kolektivně rozhodli pro zařízení Therapy Air iOn a rádi bychom objasnili, proč jsme učinili takové rozhodnutí.

Alzheimerova choroba je veřejností nesprávně vnímána jako nemoc, která způsobuje pomalou ztrátu paměti. Bohužel má toho na svědomí mnohem více. Jedná se o nemoc, která narušuje část mozku a způsobuje pokles kognitivních funkcí, tj. mysl, paměť a úsudek. Znamená to tedy, že člověk postižený Alzheimerovou chorobou většinou působí bezradně, zanedbaně, má problémy s motorikou, nedokáže souvisle komunikovat, činí špatná rozhodnutí, mnohdy je dezorientovaný, podrážděný a podezíravý.

Nechtěli jsme stavět vzdušné zámky

Proto jsme se zaměřili na to, kde dokážeme lidem s Alzheimerovou chorobou účinně pomoci. Víme, že jedním z problémů, který umíme řešit, je neschopnost dodržování hygieny. Zamysleli jsme se nad tím, co všechno může obsahovat ovzduší v pokoji, ve kterém jsou zpravidla pacienti ubytováni po třech osobách. Ano, došli jsme k závěru, že ovzduší obsahuje nespočet škodlivých plísní a bakterií, které přímo ovlivňují již tak podlomené zdraví pacientů.

Therapy Air iOn

Zařízení Therapy Air iOn, které jsme darovali do Domova pro seniory Zvonková v Praze 10, je funkčním nástrojem, který dokáže eliminovat výskyt plísní a bakterií v ovzduší a tím pozitivně ovlivňuje celkový fyzický stav pacientů.