Po nečekaně velké vlně zájmu a solidarity znovu vyrážíme šířit do povědomí veřejnosti informace o Alzheimerově chorobě. Opět očekáváme velký zájem a pevně věříme, že se znovu podaří shromáždit dostatek prostředků, abychom mohli udělat radost dalším pacientům trpícím touto zákeřnou nemocí.

 

sbírka Alzheimerova choroba
Vyhlášena nová sbírka zaměřena na Alzheimerovu chorobu

 

Při našich cestách se nezaměřujeme pouze na jedno konkrétní město, ale snažíme se navštívit všechna malá i velká města v Čechách i na Moravě. Jistě, není v našich silách navštívit každé město, ale pokud nějaké vynecháme, dřív nebo později do něj zavítáme, protože chceme, aby informace o této zatím nezdolné nemoci začala veřejnost vnímat v širším kontextu.

Podíváme-li se na data z předchozí kampaně, dostaneme přesný výstup o tom, že veřejnost Alzheimerovu chorobu vnímá jako pojem. Jednoduše řečeno, většina si je vědoma faktu, že nemoc s tímto názvem existuje a zasahuje mozek. Ale už nemá představu o tom, jaké jsou příznaky, jaký má průběh, jakou věkovou skupinu postihuje apod. Právě tyto informace chceme veřejnosti předat a v tom je smysl této kampaně.

Prostředky, které se nám podaří při této kampani shromáždit, půjdou opět na pořízení hodnotného daru pro zdravotnické zařízení pečující o pacienty trpící Alzheimerovou chorobou.