V červnu jsme předali další čističku vzduchu do zařízení Domov Alzheimer v Roztokách u Prahy paní ředitelce Mgr. Jolaně Kijonkové. Jedná se o objekt o kapacitě 60 lůžek, který pečuje o pacienty trpící Alzheimerovo chorobou. Díky vašim finančním příspěvkům jsme pomohli zkvalitnit životní prostředí těm, kteří to opravdu potřebují.

Předali jsme červnový dar do Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy

Předání čističky vzduchu - Nadační fond Pokora

Předání čističky vzduchu - Nadační fond Pokora

Čistička vzduchu