V úterý 6. 9. 2022 jsme předali další čističku vzduchu, tentokrát do Domova seniorů Jankov, kde dbají na rozvoj schopností a umožňují seniorům prožít plnohodnotný a aktivní život.  Velké díky patří všem, kteří nám umožňují pomáhat tam, kde je to potřeba. Děkujeme za finanční příspěvky a dary, které přispívají k nákupu tohoto zařízení. Věříme, že čistička vzduchu pomůže zkvalitnit život seniorům tohoto domova.

DS Jankov